ENGELSK – 1K - 2012

Hej 1k

 

Velkommen til jeres hjemmeside.

 

Her vil I fremover finde tekster, arbejdsspørgsmål, skriftlige opgaver, nyttige links og i det hele taget alt, hvad I får udleveret på kopiark.

 

I kan kontakte mig på 21167784 og sidenom.engelsk@gmail.com – som også er den mail, I skal aflevere opgaver på.

Glæder mig til at arbejde sammen med jer J

Mange hilsner Annette

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Engelsk B

EKSAMEN:

Skriftlig eksamen: Engelsk B

Huskeliste til skriftlig eksamen

Gode råd til skriftlig eksamen

Eksempel på summary

Undervisningsvejledning til mundtlig eksamen

Mundtlig eksamen; gode råd  incl. præsentation af tekst - køreplan

TEKSTANALYSE:

Blooms trekant

Textual analysis

Tekstanalysemodel til prosa

EMNER

Crime

Fanaticism (extra texts)

India

Relationships

ARBEJDSSPØRGSMÅL

 Crime:

My Sons on Death Row - questions

The Man Who Loved Flowers - questions

What Makes Serial Killers Tick - questions

Where the Wild Roses Grow

Gangsta’s Paradise - questions

Fanaticism:

Father and Son - questions

India:

Burnt Brides Pay the Bitter Price of Dowry – questions

Burnt Brides…. – extra glossary

Her Mother - questions

Relationships:

Indian Camp - questions

TEKSTER:

Crime:

What Makes Serial Killers Tick?

Where the Wild Roses Grow

Where the Wild Roses Grow – youtube

Crime Scene

Gangsta’s Paradise

Gangsta’s Paradise - youtube

Fanaticism:

2011 Belfast Riots

Good Girl

India:

Fighting India’s Dowry Crimes

Savvy Magazine: Is Your Husband Sandwiched?

Is Your Husband Sandwiched? - gloser

What Are Your Shoes Stepping on? - youtube

Hvad træder dine læder sko på? - youtube

How Many Cattle… ? – youtube

Her Mother

Relationships:

About a Boy

One Day They’ll Marry

Single or married – for better or worse

Indian Camp

New Year’s Day

NOTER

Texts relating to other texts

India:

Elevnoter til Marriage among Hindues, Suttee, Levels of Politeness

Her Mother - notes

Crime:

Crime Scene - notes

My Sons on Death Row - notes

My Sons on Death Row – characterization of Mrs. Downs

The Man Who Loves Flowers - notes

Where the Wild Roses Grow - notes

Fanaticism:

Father and Son - notes

Good Girl - notes

Relationships:

About a Boy - notes

Indian Camp - notes

One Day They’ll Marry - notes

LINKS

Merriam-Webster Dictionary – med udtale

Phrase Finder

Urban Dictionary

English Dictionary of Idioms and Idiomatic Expressions

Wikipedia leksikon

SKRIFTLIGE EKSAMENSOPGAVER:

19 MAJ 2008 DEL 1

18 AUGUST 2008 DEL 1 (ny)

9 DECEMBER 2008 DEL 1 (ny)

13 MAJ 2009 DEL 1

13 MAJ 2009 DEL 2

18 AUGUST 2009 DEL 1

18 AUGUST 2009 DEL 2

8 DECEMBER 2009 DEL 1

8 DECEMBER 2009 DEL 2

31 MAJ 2010 DEL 1

31 MAJ 2010 DEL 2

18 AUGUST 2010 DEL 1 (ny)

18 AUGUST 2010 DEL 2

7 DECEMBER 2010 DEL 1 (ny)

7 DECEMBER 2010 DEL 2

25 MAJ 2011 DEL 1 (ny)

25 MAJ 2011 DEL 2

17 AUGUST 2011 DEL 1 (ny)

17 AUGUST 2011 DEL 2

6 DECEMBER 2011 DEL 1

6 DECEMBER 2011 DEL 2

 

GRAMMATIK:

Oversigt over hyppige fejl i eksamenopgaver del 1

Aldrig ….. foran that-sætning

Retteark 

Retteark - eksempel

Eksempler på rettelser

Oversigt over ordklasser

Sætningsanalyse

Kongruens

Udsagnsordenes tider

Uregelmæssige udsagnsord

Uregelmæssige udsagnsord test

Navnemåde og do-omskrivning

Mådesudsagnsord - opgave

Ing-former – opgave 1

Ing-former – opgave 2

-ing efter forholdsord

Tillægsord >< biord

Biord - opgave

Navneord - opgave

 Ejefald

Stedord

Henførende stedord

FORSKELLIGT

The Prophecy